Decontrucció d’una POMA

http://www.dintelo.es/wp-content/uploads/2014/11/Decontrucció-duna-POMA.mov